Aktualności

06.06.2020 – Czas na bezpieczne Fikanie – Wytyczne i zasady

05.06.2020

Szanowni Państwo,
Przedstawiamy główne wytyczne dla klientów odwiedzających od dn. 06.06.2020 r. nasze Centrum zabaw:

1. Do sali zabaw może wejść wyłącznie dziecko/opiekun zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Do naszego Centrum zabaw mogą wejść tylko dzieci i opiekunowie zdrowi, bez żadnych objawów chorobowych.

3. Osoby przebywające na kwarantannie nie mogą korzystać z placu zabaw.

4. Korzystający z obiektu powinni “na wejściu” zdezynfekować ręce. Natomiast podczas pobytu na terenie naszego Centrum, prosimy o częste mycie rąk.

5. Przed wejściem na salę zabaw obowiązkowo należy zdjąć obuwie i zmienić skarpetki na czyste, a następnie oddać do szatni

6. Opiekunów obowiązuje noszenie maseczek zakrywających nos i usta.

7. Opiekunów prosimy o utrzymywanie dystansu między sobą min. 2 metry.

8. Dzieci nie mogą wnosić na teren Sali zabaw własnych zabawek

Szczegółowy Regulamin (COVID-19) i Wytyczne dla funkcjonowania sal zabaw obowiązujące od dn. 06.06.2020 r. możemy znaleźć tutaj
https://www.gov.pl/web/rozwoj/sale-zabaw